Over Rob

Het verhaal van Rob

Rob gelooft dat jezelf ontwikkelen je een vrijer mens maakt.  Je leert niet meer zo bang zijn voor je angsten. Zo kun je veel meer ontspannen. En zie je de ander beter. Dat levert een veel betere verbinding en samenwerking op.

Leven en werken vanuit liefde en vertrouwen

Niet verkeerd, hoor. Dat gymnasium. Maar toch. Pas later besefte Rob dat je om te slagen in het leven niet alleen met je hoofd, maar ook vanuit je hart moet werken.

Vader Joop Marrevee
Vader Joop Marrevee

In 2001 adopteerde hij samen met Irma twee jongens uit Ethiopië. Vanaf dat moment veranderde zijn leven. Hij stortte zich op de opvoeding van de jongens en stelde ze centraal in zijn leven.
De jongens vroegen veel leiderschap van Rob. Grenzen stellen, ruimte geven, troosten, verhalen vertellen, stimuleren, enthousiasmeren en wat al niet meer.

Rob dacht dat hij dat wel kon. Toch heeft hij het allemaal opnieuw moeten leren. Vooral het belang van je kalmte bewaren en vertrouwen geven. En hoe belangrijk het is te kiezen voor de liefde en niet voor de angst. Het was gemakkelijk om zich over van alles en nog wat zorgen te maken. En vaak deden Irma en hij dat ook. Het bracht slechts onrust.

Vertrouwen geven

Wij mensen groeien van succeservaringen en we hebben er nooit genoeg van. In onze geschiedenis hebben we echter ook te maken met tegenslagen. We nemen dat met ons mee. Wat zijn we bang voor nieuwe vervelende ervaringen en wat zijn we gevoelig. Veel meer dan we denken. Daardoor doen we soms rare dingen. En pakt het soms verkeerd uit. Ondanks onze goede bedoelingen.

Hoe belangrijk is het om goed te kijken. Verder te kijken dan dat wat je in eerste instantie ziet. Mee te voelen, mee te leven. Mensen zijn tot gekke dingen in staat. Maar ieders bedoeling is uiteindelijk goed. Daar is Rob van overtuigd. En hoe fijn is het voor de ander als diegene daarin gezien en gehoord wordt.

De weg van persoonlijke ontwikkeling

Rob volgde opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling waarin hij leerde zich te verbinden met anderen. Hij ging zingen en toneelspelen om zichzelf vrijer te maken. Hij is steeds meer hulp gaan vragen.  Voorheen vroeg hij liever geen hulp. “Ik red me wel,” dacht hij. Dat was ook grotendeels wel zo. Alles op wilskracht. Maar hij had minder plezier.

Samengevat

Rob gelooft dat jezelf ontwikkelen je een vrijer mens maakt.  Je leert niet meer zo bang zijn voor je angsten. Zo kun je veel meer ontspannen. En zie je de ander beter. Dat levert een veel betere verbinding en samenwerking op.

Rob werkt als personal (business) coach en organisatiecoach

Rob helpt ambitieuze ondernemers en bestuurders zich te verbinden met zichzelf en hun omgeving, zodat ze :

  • hun impact vergroten, 
  • mensen met zich meekrijgen, 
  • veranderingen makkelijker kunnen doorvoeren.

Voorheen werkte Rob als managementtrainer voor grote trainingsbureaus: de Politieacademie, Boertien en Partners, Vergouwen Overduin, GITP Organisatieadvies e.a.

Gedurende zijn carriëre is Rob steeds meer bekend komen te staan als een creatieve, ambitieuze en betrokken coach die bijzondere resultaten levert.

Inmiddels heeft hij zijn eigen methode ontwikkeld

De Moedige Mensen Methode: uitdagende coaching voor mensen met ambitie

Bel Rob gerust op 06-21 31 61 46 of gebruik het formulier op mijn website